GDPR – Regulamentul General Privind Protecția Datelor

INFORMARE CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN TEMEIUL REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 SI LEGISLATIA RELEVANTA DIN ROMANIA

Cerved Property Services S.A. (denumita in continuare “Compania”) va informeaza, in temeiul regulamentului 2016/679 al Uniunii Europene si legislatiei din Romania si europene revelvante cu privire la procesarea datelor cu caracter personal in calitate de operator, ca proceseaza date cu caracter personal ale clientilor/potential clientilor si alte contrapartide ale companiei in general.

1. Ce date cu caracter personal colecteaza Compania si din ce sursa?

Datele cu caracter personal pe care le colecteaza si proceseaza Compania se incadreaza in principal in urmatoarele categorii. Cu toate acestea, este stipulat explicit faptul ca nu toate datele mentionate mai jos sau toate informatiile mentionate in general in aceasta informare  va vizeaza. 
a) Date de indentificare: nume, numele tatalui, numarul cartii de identitate, numarul de identificare fiscala, codul numeric personal, data nasterii, sex etc. Datele anterior mentionate sunt colectate direct de la dvs.

b) Date de contact: adresa postala sau adresa de e-mail, numar de telefon fix sau mobil etc. Datele sunt colectate direct de la dvs si/sau din terte parti care actioneaza in numele dvs.

c) Data cu privre la situatia dvs. economica sau financiara, profesia dvs., salariu, membrii ai familiei aflati in intretinere, declaratii pentru impozitul pe venit (E1) si declaratii de avere (E9), statul de plata etc. Aceste date sunt colectate direct de la dvs./la cererea dvs., sau din surse acesibile public, precum carti funciare etc.

d) Date cu privire la executarea contractului/contractelor dvs. cu Compania si utilizarea serviciilor furnizate.

e) Date imagistice colectate de catre sistemul video de inregistrare a spatiilor Companiei, in interiorul carora insemne de informare au fost plasate in conformitate cu legea.

Colectarea datelor de la dvs. cuprinde colectarea de date de la o terta parte care actioneaza in numele dvs., precum si colectarea de date de la clientul Companiei sau potentialul client asociat cu dvs. (persoana fizica sau juridica).
In plus, in cazul in care ne furnizati date cu caracter personal ale unor terte parti, trebuie sa va asigurati ca ati primit acordul acestora si sa le trimiteti acesta informare cu privire la protectia datelor.

2. De ce colecteaza Compania datele dvs. si cu ce scop le proceseaza?

Compania colecteaza si proceseaza datele dvs.:

Α. Cu scopul executarii unui contract si pentru a  executa masurile noastre pre-contractuale la cererea dvs.

Procesarea datelor descrise in Sectiunea 1 deserveste urmatoarele scopuri:

a) Identificarea si comunicarea cu dvs. pe durata relatiei pre-contractuale si contractuale cu Compania, precum si orice alta tranzactie dintre dvs. si Companie.

b) Semnarea unui contract (prestari servicii etc.) cu dvs., executia si buna functionare a mai inainte mentionatului contract si indeplinirea obligatiilor Companiei fata de dvs.

c) Comunicarea cu dvs., informarea cu privire la cea mai optima utilizarea a serviciilor Companiei (i.e. note informative cu privire la vanzari proprietati/inchiriere proprietati), ameliorarea acestora si, de asemenea, cu scopul de a va trimite chestionare cu privirea la gradul dvs. de satisfactie fata de serviciile Companiei si serviciul destinat clientilor furnizat de catre Companie.

Aceasta prelucrare (in sectiunea A) serveste si scopului conformitatii Companiei cu obligatiile legale (a se vedea sectiunea B de mai jos), precum si intereselor legale ale Companiei sau ale tertilor (a se vedea sectiunea C de mai jos).

Β. Pentru respectarea obligatiilor legale ale Companiei

Prelucrarea datelor dvs., asa cum este descrisa in sectiunea 1, serveste indicativ scopurilor urmatoare:

a) Prevenirea si reprimarea spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si prevenirea, detectarea si reprimarea fraudelor impotriva Companiei sau a clientilor sai si a oricarui alt act ilegal.

b) Respectarea de catre Companie a obligatiilor impuse de cadrul legal, de reglementare si de supraveghere in vigoare, precum si de deciziile oricarei autoritati (publice, de supraveghere etc.) sau a Curtii.
c) protectia clientilor Companiei, a personalului si a proprietatii acestora, precum si a spatiilor si proprietatilor Companiei in general.

Aceasta prelucrare (in sectiunea B) serveste si intereselor legale ale societatii sau ale unei parti terte (a se vedea sectiunea C de mai jos).

C. Pentru a servi intereselor legale ale Companiei sau ale tertilor

Procesarea datelor conform Sectiunii 1 serveste scopuri precum cel al securizarii sistemelor informatice ale facilitatilor si bunurilor Companiei, prevenirea si descurajarea actelor criminale sau fraudei, protejarea drepturilor si intereselor legale ale Companiei, informarea  si/sau participarea dvs. in activitati promotionale pentru servicii noi, cu conditia ca consimtamantul dvs. sa nu fi fost ales drept temei juridic pentru aceste actiuni. Inainte de aceasta procesare, compania se asigura ca interesele sau drepturile dvs. fundamentale care impun protectia datelor dvs. nu depasesc interesele bancii.

D. Dupa consimtamantul dvs.

In cazurile in care compania a cerut si a primit consimtamantul dvs., prelucrarea datelor dvs. in conformitate cu sectiunea 1 se bazeaza pe acest consimtamant. In astfel de cazuri, aveti dreptul sa va retrageti acordul in orice moment. Cu toate acestea, procesarea bazata pe consimtamantul dvs. inainte de retragerea acestuia ramane neschimbata.

Ε. Profilarea sau luarea de decizii automate

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, in special la punctul 2.B.a, precum si pentru promovare, Compania poate crea profilul dvs. utilizand datele dvs. in conformitate cu Sectiunea 1.

In cazul in care compania va lua o decizie bazata exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv pe profil, care produce efecte juridice asupra dvs. sau care va afecteaza intr-un mod similar, va va furniza informatii specifice si, daca este necesar, va va cere consimtamantul.

3. Cine sunt destinatarii datelor dvs.?

In timpul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si legale / de reglementare, de a servi intereselor sale legale, precum si in cazurile in care Compania este autorizata sau a primit consimtamantul dvs., destinatarii datelor dvs. personale pot fi, in mod indicativ, urmatorii/urmatoarele:

a) angajatii Companiei care sunt responsabili pentru evaluarea solicitarilor, gestionarea si executarea contractului/contractelor cu Compania, indeplinirea obligatiilor care decurg din aceasta, precum si a obligatiilor relevante impuse de catre Lege.

b) entitatile carora Compania le deleaga indeplinirea unor sarcini specifice (procesatori), care pot fi indicativ, dar nu exclusiv, ingineri, evaluatori calificati, inspectori de eficienta energetica, avocati, firme de avocatura, notari, executori judecatoresti, experti, furnizorii de servicii, sistemele electronice si furnizorii de servicii de retea, inclusiv, dar fara a se limita la sistemele si platformele online, societatile responsabile cu stocarea, retinerea, depunerea, gestionarea si distrugerea fisierelor si a datelor, centrele de apel sau alte persoane fizice sau juridice care (inclusiv actualizarea datelor dvs. de comunicare in cazul in care nu ati informat Compania cu privire la un astfel de amendament), companiile de consultanta (de exemplu, planificarea financiara, auditul), companiile responsabile pentru satisfactia clientilor sau anchetele de piata, promovarea serviciilor etc., cu conditia respectarii conditiilor de securitate si a confidentialitatii.

c) autoritati de supraveghere independente, judiciare, de urmarire penala, publice si / sau orice alte autoritati sau entitati.

4. Compania are dreptul sa va transfere datele in tari terte (in afara UE)?

Compania poate transfera datele dvs. personale in tari terte (in afara zonei UE) in urmatoarele situatii:

(a) in cazul in care Comisia decide ca tara terta, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate in respectiva tara terta asigura un nivel adecvat de protectie; sau

b) daca au fost furnizate masuri de protectie adecvate de la beneficiar, in conditiile legii.

In lipsa circumstantelor mentionate anterior, un transfer poate avea loc daca:

a) ati consimtit explicit transferul; sau

b) transferul este necesar pentru executarea unui contract intre dumneavoastra si Companie, cum ar fi pentru executarea comenzilor dumneavoastra; sau

c) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale; sau

d) societatea este obligata prin lege sau printr-o conventie internationala sa furnizeze datele; sau

e) este in cadrul respectarii de catre Companie a reglementarilor privind schimbul automat de date in sectorul fiscal, derivate din obligatiile internationale ale Romaniei.
Pentru a indeplini obiectivele de la punctele d sau e de mai sus, Compania va poate transfera datele catre autoritatile nationale competente, astfel incat datele sa fie transmise autoritatilor din tarile terte respective.

5. Pentru cat timp vor fi stocate datele dvs. personale?

Datele dvs. personale vor fi stocate numai pentru timpul necesar pentru colectarea si prelucrarea acestora si/sau cadrul legal si de reglementare in vigoare. Datele sunt sterse sau anonime in mod sigur dupa prelucrare, cu exceptia cazului in care cadrul legal in vigoare prevede continuarea pastrarii acestora sau in cazul in care se solicita pastrarea drepturilor legale ale societatii in fata instantelor si/sau a altor autoritati competente.

6. Care sunt drepturile dvs. privind protectia datelor dvs. personale?

Aveti urmatoarele drepturi:

a) sa cunoasteti categoriile de date cu caracter personal pe care le stocam si le procesam, de unde provin, scopurile prelucrarii, categoriile de destinatari, perioada de stocare, precum si drepturile dvs. relevante (dreptul de acces).

b) solicitarea rectificarii si/sau completarea datelor incomplete, astfel incat acestea sa fie corecte si complete (dreptul la rectificare) prin furnizarea de declaratii suplimentare care justifica necesitatea rectificarii sau completarii.

c) sa cereti o restrictie privind prelucrarea datelor dvs. personale (dreptul la restrictionarea procesarii).

d) sa va opuneti prelucrarii ulterioare a datelor personale stocate (dreptul de a obiecta).

e) sa obtineti stergerea datelor dvs. personale din evidenta companiei (dreptul de a sterge).

f) sa solicitati transferul datelor stocate de Companie unui alt operator (dreptul la transferabilitatea datelor).

Retineti urmatoarele in ceea ce priveste drepturile dvs.:
i. Drepturile dvs., astfel cum au fost explicate mai sus (punctele c, d si e), pot fi partial sau total nesatisfacute daca datele sunt considerate date necesare pentru contract, indiferent de sursa lor.
ii.  Compania are in orice caz dreptul de a refuza cererea dvs. de restrictionare a procesarii sau stergerii datelor dvs. in cazul in care prelucrarea sau stocarea acestora este necesara pentru stabilirea, exercitarea sau apararea drepturilor societatii sau indeplinirea obligatiilor /
iii. Dreptul la portabilitatea datelor (punctul f) nu include stergerea datelor dvs. Stergerea este reglementata la punctul e.
iv. Exercitarea acestor drepturi este valabila pentru viitor si nu afecteaza prelucrarea datelor anterioare.

g) sa depuneti o plangere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) in cazul in care considerati ca drepturile dvs. sunt in vreun fel incalcate.

7. Cum va puteti exercita drepturile?

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti contacta in scris Cerved Property Services S.A., Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, mezanin, Biroul nr. 3 sau sa trimiteti un e-mail la adresa dpo@eurobankpropertyservices.ro.

Compania va depune toate eforturile pentru a va adresa solicitarea in termen de treizeci (30) de zile de la primirea acestei solicitari. Perioada mentionata mai sus poate fi prelungita timp de saizeci (60) de zile, daca se considera necesar, conform hotararii Companiei, tinand cont de complexitatea problemei si de numarul cererilor. Compania va va informa in termen de treizeci (30) de zile de la primirea solicitarii in orice caz de prelungire a perioadei mentionate anterior.

Serviciul mentionat mai sus este oferit de Companie gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile sunt vadit lipsite de fundament si/sau sunt repetate si excesive, Compania poate, dupa ce va informeaza, sa refuze sa raspunda solicitarii dvs.

8. Contact privind datele personale

Pentru probleme legate de datele dvs. personale, puteti sa contactati Bucuresti, Sector 1, Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 5, mezanin, Biroul nr. 3 (in antentia responsabilului pentru protectia datelor) sau sa trimiteti un e-mail la adresa de e-mail dpo@eurobankpropertyservices.ro

9. Cum protejeaza compania datele dvs. personale?

Societatea ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor dvs. personale, prelucrarea si protectia acestora impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, transmiterii interzise, difuzarii sau accesului si a oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Aceste informatii privind protectia datelor inlocuiesc de la data de 25.05.2018 (care este data intrarii in vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal) orice alte informatii generale anterioare privind prelucrarea datelor dvs. personale.