GDPR – Regulamentul General Privind Protecția Datelor

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR CU

CARACTER PERSONAL, ÎN TEMEIUL ART. 13 DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (GDPR) ȘI LEGISLAȚIA RELEVANTA DIN ROMANIA

În temeiul art 13 al Regulamentului 2016/679 EU și al legislatiei aplicabile din România) vă informam că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate de către Cerved Property Services S.A. (denumită în continuare “CPS SA” sau „Compania”), în calitate de Operator.

Cererile către Responsabilul cu Protecția Datelor (numit mai jos DPO) se vor face în scris la adresa de e-mail dpo.cps.ro@cerved.com

1. Ce categorii de date cu caracter personal colectează Compania și din ce sursă?

Compania colecteaza date cu caracter personal de la dvs., în calitate de potențiali clienți / clienți și de pe site-urile imobiliare de pe care primim mesajele dvs.

Datele cu caracter personal pe care le colectează și proceseaza Compania se încadrează în principal in următoarele categorii:

a) Date de indentificare: nume și prenume, numărul cartii de identitate, codul numeric personal, data nașterii, sex, etc. Datele anterior menționate sunt colectate direct de la dvs,

b) Date de contact: adresa de domiciliu, adresa poștală sau adresa de e-mail, număr de telefon fix sau mobil etc. Datele sunt colectate direct de la dvs si/sau de la terte parti care acționează în numele dvs.

c) Date cu privre la situatia dvs. economica sau financiara, profesia dvs., salariu, alte venituri pe care le obtineti, membri familiei etc. Aceste date sunt colectate direct de la dvs./la cererea dvs., sau din surse accesibile public, precum cărți funciare etc.

d) Date cu privire la executarea contractului/contractelor dvs. cu Operatorul și utilizarea serviciilor furnizate.

e) Date imagistice colectate de către sistemul supraveghere video de înregistrare a spațiilor Operatorului, în interiorul cărora au fost plasate insemne de informare în conformitate cu legea.

Colectarea datelor de la dvs. cuprinde inclusiv colectarea de date de la o terță parte care acționează în numele dvs., precum și colectarea de date de la clientul CPS SA sau potențialul client asociat cu dvs. (persoană fizică sau juridică).

În plus, în cazul în care ne furnizați date cu caracter personal ale unor terțe părți, trebuie să vă asigurați că ați primit acordul acestora și să le trimiteți această informare cu privire la protecția datelor.

2. Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Compania colecteaza si proceseaza datele dvs.:

A. În scopul încheierii și/ sau executării unui contract și pentru a executa măsurile noastre pre-contractuale la cererea dvs.

Procesarea datelor descrise în Sectiunea 1 deservește următoarele scopuri:

a) Identificarea și comunicarea cu dvs. pe durata relatiei pre-contractuale și/ sau contractuale cu Compania, precum și orice altă tranzactie dintre dvs. și Companie conform prevederilor art 6(1), lit b) GDPR

b) Semnarea unui contract (prestări servicii etc.) cu dvs., executarea contractului menționat anterior și îndeplinirea obligațiilor Companiei față de dvs. conform prevederilor art 6(1), lit b) GDPR

c) Comunicarea cu dvs., informarea privind cea mai optimă utilizare a serviciilor Companiei (i.e. note informative cu privire la vânzări /închirieri proprietăți), ameliorarea acestora și, de asemenea, cu scopul de a vă trimite chestionare cu privire la gradul dvs. de satisfacție față de serviciile Companiei destinate dvs, în calitate de client.

Aceasta prelucrare servește și scopului conformității Companiei cu obligatiile legale, precum și intereselor legale ale Companiei sau ale tertilor.

B. Pentru respectarea obligatiilor legale ale Companiei, conform art. 6(1) lit c) GDPR

Prelucrarea datelor dvs., asa cum este descrisa in sectiunea 1, servește indicativ scopurilor următoare:

a) Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și prevenirea, detectarea și reprimarea fraudelor împotriva Companiei sau a clientilor săi și a oricărui alt act ilegal.

b) Respectarea de către Companie a obligatiilor impuse de cadrul legal, de reglementare si de supraveghere in vigoare, precum si de deciziile oricărei autorități (publice, de supraveghere, judecătorești).

c) Protecția clienților Companiei, a personalului acesteia si a proprietății acestora, precum si a spațiilor și proprietătilor Companiei în general.

Această prelucrare serveste și intereselor legale ale societății sau ale unei părți terțe.

C. Pentru a servi intereselor legale ale Companiei sau ale tertilor, conform art.6(1) lit f) GDPR

Procesarea datelor conform Sectiunii 1 servește scopuri precum cel al securizării sistemelor informatice ale facilităților și bunurilor Companiei, prevenirea și descurajarea actelor criminale sau fraudei, protejarea drepturilor și intereselor legale ale Companiei.

D. Pentru a servi la informarea si/ sau participarea dvs. in activitati promotionale pentru servicii noi/ marketing

 

Prelucrarea datelor dvs., asa cum este descrisa in sectiunea 1, servește indicativ scopului de a va mentine informat cu privire la serviciile prestate de Companie si de a pastra legatura in cazul in care apar noi oportunitati care v-ar putea interesa.

Această prelucrare serveste și intereselor legitime ale societății si este facuta doar cu acordarea consimtamntului dvs. expres.

În cazurile în care compania a cerut și a primit consimțământul dvs., prelucrarea datelor dvs. precizate în secțiunea 1.b. se bazează pe acordarea explicită a consimțământului pentru situatia precizata in prezenta sectiunea. Cu toate acestea, aveți dreptul să vă retrageți acordul in orice moment, fără a se produce efecte asupra prelucrării datelor efectuate anterior retragerii.

E. Profilarea sau luarea de decizii automate

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, În special la punctul 2.B.a, precum și pentru promovare, Compania poate crea profilul dvs. utilizând datele dvs. in conformitate cu Sectiunea 1.

În cazul în care Compania va lua o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profil, care produce efecte juridice asupra dvs. sau care vă afectează într-un mod similar, vă va furniza informații specifice și, dacă este necesar, vă va cere consimțământul.

3. Cine sunt destinatarii datelor dvs.?

În timpul îndeplinirii obligațiilor sale contractuale și legale / de reglementare, de a servi intereselor sale legale, precum și în cazurile în care Compania este autorizată sau a primit consimțământul dvs., destinatarii datelor dvs. personale pot fi, în mod indicativ, următorii/următoarele:

a) angajații Companiei, responsabili pentru evaluarea solicitărilor, gestionarea și executarea contractului/contractelor cu Compania, îndeplinirea obligațiilor care decurg din aceasta, precum și a obligațiilor relevante legale

b) entitățile cărora Compania le deleagă îndeplinirea unor sarcini specifice (procesatori), care pot fi indicativ, dar nu exclusiv, ingineri, evaluatori calificați, inspectori de eficiență energetică, avocați, firme de avocatură, notari, executori judecatorești, experți, furnizorii de servicii, sistemele electronice și furnizorii de servicii de rețea, inclusiv, dar fără a se limita la sistemele și platformele online, societățile responsabile cu stocarea, reținerea, depunerea, gestionarea și distrugerea fișierelor și a datelor, centrele de apel sau alte persoane fizice sau juridice care (inclusiv actualizarea datelor dvs. de comunicare în cazul în care nu ați informat Compania cu privire la un astfel de amendament), companiile de consultanță (de exemplu, planificarea financiară, auditul), companiile responsabile pentru sondaje de piață, promovarea serviciilor etc., cu conditia respectării condițiilor de securitate și a confidențialității.

c) clientii Companiei, proprietari ai imobilelor promovate de catre Companie

d) autorităti de supraveghere independente, judiciare, de urmărire penală, publice și / sau orice alte autorități sau entitati.

4. Transferul datelor personale

Compania nu transfera datele dvs. catre tari terte.

5. Pentru cat timp vor fi stocate datele dvs. personale?

Datele dvs. personale vor fi stocate pe o perioadă de timp strict determinată, care se va încheia la momentul în care fie dvs renunțați la solicitare fie, din motive obiective, aceasta nu se finalizează.

Datele dvs. cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul politicii de marketing a Companiei (conform Pct A, lit d) vor fi stocate până la retragerea consimțământului dvs acordat în mod expres în acest sens .

Datele dvs personale prelucrate pe parcursul executării unui contract finalizat cu succes, vor fi stocate pe o perioada de timp, nu mai mare de 10 ani, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Companiei, în calitate de entitate raportoare, conform prevederilor Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

La momentul încheierii perioadei de stocare, datele sunt șterse sau anonimizate după prelucrare.

6. Care sunt drepturile dvs., în calitate de persoană vizată , privind protectia datelor dvs. personale?

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

a) dreptul la informare cu privire la categoriile de date cu caracter personal stocate si prelucrate, sursa, scopurile prelucrării, categoriile de destinatari, perioada de stocare, precum și drepturile dvs. relevante (dreptul de acces) (art 15 GDPR) .

b) dreptul la rectificare - completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare care justifica necesitatea rectificarii sau completarii (art 16 GDPR).

c) dreptul la restrictionarea prelucrării (art 18 GDPR) .

d) dreptul la opoziție ( art 21 GDPR ).

e) dreptul privind ștergerea datelor dvs. personale din evidența companiei (dreptul de a fi uitat) (art 19 GDPR) .

f) Dreptul la portabilitatea datelor ( transmiterea către alt operator, conform art 20 GDP)

Rețineți următoarele,în ceea ce privește drepturile dvs.:

i. Drepturile dvs., astfel cum au fost explicate mai sus (punctele c, d si e), pot fi partial sau total nesatisfacute dacă datele sunt considerate date necesare pentru contract, indiferent de sursa lor.

ii. Compania are in orice caz dreptul de a refuza cererea dvs. de restrictionare a procesarii sau stergerii datelor dvs. in cazul in care prelucrarea sau stocarea acestora este necesara pentru stabilirea, exercitarea sau apararea drepturilor societatii sau indeplinirea obligatiilor.

iii. Exercitarea acestor drepturi produce efecte pentru pentru viitor, fără a afecta prelucrarea anterioară

g) dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( www.dataprotection.ro) în cazul în care considerați că drepturile dvs. sunt în vreun fel încălcate.

7. Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra puteti contacta in scris Cerved Property Services S.A., Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169A, corp B, Floreasca Business Park, etaj 7, sau sa trimiteti un e-mail la adresa dpo.cps.ro@cerved.com

Compania va depune toate eforturile pentru a răspunde solicitării în termen de trizeci (30) de zile de la primirea acesteia. Perioada menționată anterior poate fi prelungită timp de șaizeci (60) de zile, dacă se consideră necesar, conform hotărârii Companiei, în funcție de complexitatea problemei și de numărul cererilor. Compania vă va informa în termen de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării cu privire la eventualitatea prelungirii perioadei menționate anterior.

Soluționarea cererii dvs se realizează gratuit, cu toate acestea, în cazul în care cererea e vădit lipsită de fundament sau are un caracter repetitiv și excesiv, Operatorul își rezervă dreptul de a refuza, după o infomare prealabilă, să răspundă solicitării dvs.

8. Contact privind datele personale

Pentru probleme legate de datele dvs. personale, puteți adresa o cerere scrisă fie Operatorului, la adresa de email info.cps.ro@cerved.com , fie către Responsabilul cu Protectia Datelor, la adresa de e-mail dpo.cps.ro@cerved.com

9. Cum protejează Compania datele dvs. personale?

Compania, în calitate de Operator de date, ia toate măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale, prelucrarea și protecția acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, transferului ilegal, difuzării, accesării și a oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Aceste informații privind protecția datelor înlocuiesc de la data de 25.05.2018 (care este data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679, GDPR, privind protectia datelor cu caracter personal) orice alte informatii generale anterioare privind prelucrarea datelor dvs. personale.

Prin primirea prezentei informari se considera ca ati fost informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de catre Companie in scopurile mentionate in sectiunea 2 A, B, C.